Puncak  Rangkaian Deklarasi Sahabat Maruarar-RE Nainggolan Berlangsung Meriah di Medan

RE Nainggolan pada deklarasi sahabat Maruarar-RE Nainggolan/RMOLSumutj